Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Engelska

Framtidens dagvattenhantering

2017-01-10

Vi är en stolt partner inom forskningsprojeketet GrönNano.
Tillsammans med övriga projektpartners och Luleå Tekniska Unversitet utvecklar vi framtidens dagvattenrening.

Syftet med vårt delatagande är att utveckla innovativa lösningar för omhändertagande av dagvatten, där vi tar hänsyn till estetik, miljöpåverkan, teknisk funktion, och ekonomi.

Våra innovativa lösningar med Järven-skärmabssäng kommer väl till pass i projektet & vi tittar även på en rad utvecklingar där ett rent dagvatten står i fokus.

I projektet tar vi ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan, detta genom kombination av grön infrastruktur och avancerad reningsteknik för de mest förorenade dagvattnen.