Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Engelska

Produkter & tjänster

Järven-skärmbassäng

Artnr: D8000

Pris: 0 kr

Våra nyckelfärdiga dagvattenanläggningar är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten ute i recipienten. Beroende av storleken på vårt system kan vi reducera de partikelbundna föroreningarna med 80-90%.

Järven skärmbassäng:
- ett kostnadseffektivt sätt att rena dagvatten
- smälter in i befintlig miljö
- begränsas ej av marktillgång
- nyckelfärdiga lösningar med eller utan bryggor
- kan kombineras med båtmarinor eller öppna gångstråk

Järven skärmbassäng är ett alternativ till dagvattendammar, avsättningsmagasin och filterlösningar. Skärmbassängerna smälter naturligt in i omgivningen och renar dagvattnet effektivt med naturens hjälp. Lösningen bygger på Järvens beprövade skärmbassänger som leder dagvattnet genom en naturlig reningsprocess.

Dagvattenrening med Järven Ecotech kräver ingen markyta och kan anpassas för att byggas tillsammans med marinor, broar, gångbryggor, kajkonstruktioner osv. Bara fantasin sätter gränser!

Vi hjälper dig med detaljprojektering och montering vilket gör Järven Ecotech till din helhetsleverantör för rent dagvatten. Komplettera er dagvattenanläggning med Järvens Eco-bryggor och se även våra utvalda projekt & referensbilder för mer information.

 NamnStorlek
Produktblad 982.53 Kb
Projekt och referenser .pdf 1.55 Mb
Få mer information om produkten!