Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Engelska

Produkter & tjänster

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner på ytor såsom tak, gator, parkeringar och parkmark efter t.ex. ett skyfall. Dagvatten från tätbebyggda områden är ofta förorenade och måste därför renas innan det släpps ut i dagvattensystemet, hav, sjöar eller vattendrag.

Järven Ecotech erbjuder skärmbassänger och flytande våtmarker för att få en kostnadseffektiv dagvattenrening. Våra slitstarka Eco-bryggor ger även möjlighet till promenadstråk i anslutning till skrämbassängen. Läs mer om Järven Ecotechs produkter för dagvattenrening nedan.

  • Våra nyckelfärdiga skärmbassänger är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten ute i recipienten.
  • Flytande våtmarker är ett miljövänligt och energisnålt sätt att rena vatten samtidigt som det kräver minimalt med skötsel.
  • Våra Eco-bryggor har en slitstark konstruktion för nordiska förhållanden.
  • Järven Ecotechs sedimenttömningskoncept baseras på vår kraftfulla pumpningsmetod för tömning av sedimentationsdammar.