Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Engelska

Produkter & tjänster

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten, dvs. vatten som kommer från toalett, bad, disk, tvätt samt nederbörds- och markvatten. Då avloppsvatten kan innehålla föroreningar av både tungmetaller och smittoämnen samt stora mängder näringsämnen så ställer det höga krav på rening av vattnet innan det kan släppas ut.

Järven Ecotech erbjuder kompletta lösningar för rening av avloppsvatten Läs mer om våra produkter för avloppsvattenrening nedan.

  • Järvens patenterade flytväggar förlänger uppehållstiden i dammarna och ökar därmed reningsgraden på vattnet till en låg kostnad.
  • Med Järvens fällningsdamm kan du spara ca 80 % i både drift och byggkostnader.
  • Järven Ecotechs sedimenttömningskoncept baseras på vår kraftfulla pumpningsmetod för tömning av sedimentationsdammar.
  • Pond Cover minskar kyleffekten ifrån de öppna bassängytorna med 80% och ger en energibesparing med 50-60%.
  • Kompletta containersystem där grovavskiljning och fällning kombineras.